Premies voor een zonneboiler in Vlaanderen

1. Energiepremie of individuele BENOvatiepremie voor de installatie van een zonneboiler

Wie in een bestaande woning kiest voor hernieuwbare energie voor verwarming en warm water,  krijgt van de Vlaamse overheid vooreerst individuele BENOvatiepremies. Dat gebeurt via je distributienetbeheerder (Fluvius).    

Voor de installatie van een zonneboiler, krijg je 550 euro/m², met een maximum van 2.750 euro of 40% van het factuurbedrag.

 

Tevens moeten de zonnecollectoren voldoen aan bepaalde technische voorwaarden. Vermits het voor particulieren niet zo eenvoudig is om te weten of dat het geval is voor de zonnecollectoren van de zonneboilerinstallatie die ze kopen, heeft de Belgische zonneboilerassociatie Belsolar een zogenaamde ‘Green List’ opgemaakt met de zonneboileroplossingen van zijn leden.

 

Download de « Green List » (niet-limitatieve lijst van zonnecollectoren voor toekenning van REG-premies van zonneboilers) hier > 

 

De zonnecollectoren die hierin zijn opgenomen, voldoen gegarandeerd aan de technische vereisten voor de premieaanvraag.

2. Totaalrenovatiebonus

Wanneer je binnen de 5 jaar (te rekenen vanaf 2017) minstens drie energiebesparende werken uitvoert, dan kom je in aanmerking voor de  totaalrenovatiebonus. Het bedrag hiervan komt bovenop de individuele premies.

De totaalrenovatiebonus wordt automatisch geactiveerd door de netbeheerder van zodra je 3 individuele premies aanvraagt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag in te dienen. 

 

Voor welke investeringen?

 • Het plaatsen van minstens 30 m² dak- of zolderisolatie
 • Het plaatsen van muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw, met een minimum van 30 m²)
 • Het plaatsen van minstens 30 m² vloerisolatie
 • Het plaatsen van minstens 5 m² nieuwe beglazing
 • De installatie van een zonneboiler
 • De installatie van een warmtepomp
 • De installatie van een ventilatiesysteem.

 

Het bedrag van de totaalrenovatiebonus hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren:  

 

 • voor 3 werken: 1.250 euro
 • voor 4 werken: 1.750 euro
 • voor 5 werken: 2.750 euro
 • voor 6 werken: 3.750 euro
 • voor 7 werken: 4.750 euro

 

Voor renovaties in een appartement worden deze bedragen gehalveerd.   

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies of https://benoveren.fluvius.be/premies

3. Gratis begeleiding door een BENOvatiecoach voor wie collectief BENOveert

Wanneer in dezelfde gemeente minstens 10 eigenaars van een huis of een appartement energiezuinig renoveren, dan kunnen ze zich gratis laten begeleiden door een BENOvatiecoach. Zij / Hij wordt door de Vlaamse overheid betaald via de zogenaamde ‘burenpremie’.

Je kan de BENOvatiecoach geeft onder andere persoonlijk advies, begeleidt bij de premieaanvraag, helpt bij het opmaken van de meetstaten, vraagt offertes aan en vergelijkt ze met elkaar, en houdt een oogje in het zeil bij de uitvoering van de werken.  

 

Voor welke investeringen?

 

 • dak- of zoldervloerisolatie
 • isolatie van de buitenmuren (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw)
 • vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van de kelder of van verluchte ruimtes onder een verwarmde verdieping
 • hoogrendementsbeglazing
 • installatie van een zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem.

 

Meer info: https://benoveren.fluvius.be/wat-benoveren/vraag-raad-aan-de-benovatiecoach

4. Minder onroerende voorheffing bij een IER

Wie een bouwaanvraag indient voor een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) en aan het einde van de werken een E-peil van maximaal E60 kan voorleggen, krijgt gedurende vijf jaar 100 procent korting op de onroerende voorheffing. Je hoeft dus vijf jaar lang geen onroerende voorheffing te betalen. Voor een IER moet minstens 75% van de buitenschil van een woning (gevel, dak en vloer) worden (na)geïsoleerd, én moet de opwekker voor verwarming of koeling worden vervangen. Om te bewijzen dat het effectief om een ingrijpende energetische renovatie gaat, moet je vooraleer de werken van start gaan, een bouwaanvraag indienen. Doe je dat niet, kan kom je niet in aanmerking voor de vermindering. 

 

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

5. Minder registratiebelasting bij een IER

Wie een woning koopt als enige gezinswoning en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, betaalt bij de aankoop maar 5% registratierechten (in plaats van 6%). Bij een woning van 300.000 euro scheelt dat dus 3.000 euro aan belastingen.  

 

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

6. Minder schenkbelasting

Wie een huis geschonken kreeg en dat binnen de 5 jaar energiezuinig renoveert voor een totaalbedrag van minstens 10.000 euro (exclusief btw), komt in aanmerking voor een verlaging van de schenkbelasting. Concreet zal bij de registratie van de schenking het gewone tarief worden aangerekend, en krijg je het verschil tussen het gewone en het verlaagde tarief terugbetaald na uitvoering van de werken.

 

Meer info: https://www.energiesparen.be/subsidies

7. Renovatiepremie

Verbouwers met een beperkt of modaal inkomen, alsook private eigenaars die een woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, kunnen een renovatiepremie krijgen.

 

De werken zijn onderverdeeld in vier categorieën:

 

 • structurele elementen van de woning (werken aan de funderingen, de muren (eventueel in combinatie met muurisolatie), de draagvloeren en de trappen);
 • dak (werken aan dakgebinte (eventueel in combinatie met dakisolatie), dakbedekking, goten en afvoer);
 • buitenschrijnwerk (werken aan ramen en buitendeuren, die voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit);
 • technische installaties (werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installaties en/of de centrale verwarming). 

 

Voor elke categorie is een geldig factuurbedrag van minstens 2.500 euro (exclusief btw) nodig. 

De premie wordt berekend per categorie van werken. Elke categorie van werken kan gedurende tien jaar slechts eenmaal in aanmerking komen voor een premie, en dit verspreid over maximaal twee aanvragen. De maximale renovatiepremie voor alle aanvragen en categorieën samen bedraagt 10.000 euro.

Meer info: www.wonenvlaanderen.be of bel gratis 1700.

8. Gemeentelijke premie voor een zonneboiler in 2020

Sommige van de 308 Vlaamse gemeenten hebben hun eigen subsidie voor de plaatsing van een zonneboiler of hebben een eigen renovatiepremie. Of dat in jouw gemeente zo is, kan je opzoeken via de website http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule.

 

Opgelet: de gemeentelijke regelgeving kan sterk verschillen van jaar tot jaar. Win daarom ook advies in bij de informatie- of milieudienst van je gemeente.

Le site Internet www.InfoChauffeEauSolaire.be est la plate-forme d’information objective de l’association sectorielle Belsolar qui donne une réponse concrète et indépendante à toutes les questions que se posent les particuliers et les professionnels au sujet des chauffe-eau solaires. Belsolar a été constitué en 1998 en tant qu'association des producteurs et fournisseurs de systèmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire à l'énergie solaire. Les membres de Belsolar sont spécialisés dans les systèmes actifs d'énergie solaire thermique ou chauffe-eau solaires. Depuis 2010, Belsolar fait partie de l'ATTB, l’Association pour les Techniques Thermiques de Belgique. Cliquez ici pour notre déclaration de confidentialité.